FULLOVA RUŽA

Celoslovenská súťaž v počítačovej grafike
Mestská výtvarná súťaž


Uzávierka 17. ročníka
PREDĹŽENÁ NA NEURČITO

Uzávierka predĺžená na neurčito

Milé kolegyne, kolegovia, milí účastníci projektu Spievanky, spievanky, vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli „zmraziť“ 17. ročník projektu Fullova ruža 2020. Predlžujeme uzávierku mestskej výtvarnej súťaže a celoslovenskej súťaže v počítačovej grafike na neurčito. Naďalej môžete posielať počítačové grafiky Vašich žiakov na sutaz@fullovaruza.sk a pracovať (na diaľku) na výtvarných prácach spolu so svojimi žiakmi. Viacerí ste sa nám ozvali, že neviete teraz zabezpečiť doručenie výtvarných prác, ani dokončiť počítačové grafiky začaté v škole. Takže, ak budete mať čas a technické prostriedky a PC programy k dispozícii, môžete naďalej pokračovať v zhotovovaní výkresov aj počítačových grafík. Doteraz doručené práce samozrejme zaradíme do súťaže. Možno v dnešnej dobe bude fajn, ak odporučíte svojim žiakom a ich rodičom, aby si doma zaspievali nejakú známu ľudovú pesničku alebo naučili svoje deti nejakú zabudnutú. Môžu zatelefonovať svojim starým rodičom a popýtať sa na ich obľúbenú ľudovku. A možno sa môžete spojiť učitelia slovenčiny, hudobnej a výtvarnej výchovy a informatiky a vytvoriť spolu so svojimi žiakmi a samozrejme, že dnes aj za účinnej podpory rodičov zaujímavú ilustráciu slovenskej ľudovej piesne. Tešíme sa stále na Vaše obrázky či už nakreslené, namaľované alebo zhotovené na počítači. Dúfame, že „rozmrazíme“ Fullovu ružu 2020 pod názvom Spievanky, spievanky ešte do konca školského roka 2019/2020. Uvidíme, ak nie, bude ešte času dosť na to, aby sme ju prebudili aj neskôr. Veľa sily a najmä zdravia Vám želáme. Držte sa, držme sa. Spolu to zvládneme! PaedDr. Katarína Martiňáková, riaditeľka ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice

Téma: Spievanky, spievanky

Sú mostom, ktorý spája. Prechádzajú po ňom uvravené dievčatá s hrabľami na pleciach, švárni mládenci po celodennej práci, bosé deti utekajúce od pána učiteľa zo školy, gazdiné nesúce mlieko i čerstvo napečené buchty a gazdovia s mozoľnatými rukami. Keď sa zvečerí, vietor z neho sfúkne nepatrné stopy mladých zaľúbencov do tmy. A ráno? Opäť vyletí kohút, aby zobudil celú dedinu. A možno mesto. Veď prečo nie. Ľudové piesne sú mosty, ktoré spájajú. Spájajú ľudí rôzneho veku i záujmov, v piesňach sme si všetci rovní. Spájajú kraje – spievajú východniari, stredoslováci i západniari. Najlepšie všetci spolu, pretože vtedy je pieseň najfarebnejšia – krojmi i slovami. A spájajú i rôzne obdobia, pretože stoja nad riekou času. Spievalo sa, keď deti kráčali do školy bosé i teraz, keď si obúvajú štýlové topánky. Spievať ľudovky je štýlové. Spievať o radosti, kráse, priateľstve, vyspievať sa z bolesti i smútku. Uspávať dieťatko i zaspievať milej pod oknom. Spievať na ulici, spievať na súťaži. Spievanie sa nosí. Tak ako kroje. Ľudové je moderné a moderné je ľudové. Ľudové piesne sú naša radosť i hrdosť. Sú štýlom, chuťou i vôňou slovenského života. Čo znamenajú pre vás? Nakreslite nám to, alebo prezraďte, ktorá je vašou najobľúbenejšou. Kde si najradšej zanôtite, alebo aj s kým. Oblečte vaše piesne do krojov tak, aby sme sa do nich zaľúbili. Spojte kraje i farby, alebo sa skrátka vyfarbite. Tešíme sa. Juch!

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Uzávierka súťaže

predĺžená na neurčito

práce posielajte

sutaz@fullovaruza.sk

UPOZORNENIE

Do súťaže zaradíme iba práce riadne vyplnené podľa vzoru:

 Lightbox Image