FULLOVA RUŽA

Celoslovenská súťaž v počítačovej grafike
Mestská výtvarná súťaž


17. ročník
PRÁVE PREBIEHA

Téma: Spievanky, spievanky

Sú mostom, ktorý spája. Prechádzajú po ňom uvravené dievčatá s hrabľami na pleciach, švárni mládenci po celodennej práci, bosé deti utekajúce od pána učiteľa zo školy, gazdiné nesúce mlieko i čerstvo napečené buchty a gazdovia s mozoľnatými rukami. Keď sa zvečerí, vietor z neho sfúkne nepatrné stopy mladých zaľúbencov do tmy. A ráno? Opäť vyletí kohút, aby zobudil celú dedinu. A možno mesto. Veď prečo nie. Ľudové piesne sú mosty, ktoré spájajú. Spájajú ľudí rôzneho veku i záujmov, v piesňach sme si všetci rovní. Spájajú kraje – spievajú východniari, stredoslováci i západniari. Najlepšie všetci spolu, pretože vtedy je pieseň najfarebnejšia – krojmi i slovami. A spájajú i rôzne obdobia, pretože stoja nad riekou času. Spievalo sa, keď deti kráčali do školy bosé i teraz, keď si obúvajú štýlové topánky. Spievať ľudovky je štýlové. Spievať o radosti, kráse, priateľstve, vyspievať sa z bolesti i smútku. Uspávať dieťatko i zaspievať milej pod oknom. Spievať na ulici, spievať na súťaži. Spievanie sa nosí. Tak ako kroje. Ľudové je moderné a moderné je ľudové. Ľudové piesne sú naša radosť i hrdosť. Sú štýlom, chuťou i vôňou slovenského života. Čo znamenajú pre vás? Nakreslite nám to, alebo prezraďte, ktorá je vašou najobľúbenejšou. Kde si najradšej zanôtite, alebo aj s kým. Oblečte vaše piesne do krojov tak, aby sme sa do nich zaľúbili. Spojte kraje i farby, alebo sa skrátka vyfarbite. Tešíme sa. Juch!

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Uzávierka súťaže

31. marec 2020

práce posielajte

sutaz@fullovaruza.sk

UPOZORNENIE

Do súťaže zaradíme iba práce riadne vyplnené podľa vzoru:

 Lightbox Image