FULLOVA RUŽA '24

Celoslovenská súťaž v počítačovej grafike
Mestská výtvarná súťaž


Uzávierka súťaže
10. máj 2024

Téma: Moje hobby, môj koníček

Milí žiaci, kolegyne, kolegovia, tešíme sa, že Vás môžeme opäť pozvať k účasti v ďalšom, už 19. ročníku projektu Fullova ruža 2024. Dnes zaujímavá a myslíme si, že aj aktuálna téma: Moje hobby, môj koníček. Prečo aktuálna? Žijeme hektickú dobu, prináša množstvo zmien, zo všetkých strán sa na nás valia informácie, zaplavujú nás podnety, žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Sú na nás kladené vysoké nároky a požiadavky, tlak na výkon je enormný a neustály. Nie je to jednoduché. Treba vypnúť, zrelaxovať, obnoviť svoje sily, pestovať odolnosť a nezdolnosť. Ale ak nemáme kvalitný a pravidelný oddych, len ťažko dokážeme všetko zvládnuť. Lebo len oddýchnuté telo a duša je predpokladom pre dobrý výkon a želaný úspech. A jednou z možností, ako vypnúť a zregenerovať fyzické aj psychické sily je venovať sa svojim záľubám. Činnostiam, ktoré nám spôsobujú radosť, máme ich radi, realizujeme prostredníctvom nich svoje predstavy a sny, pestujeme svoje zručnosti a schopnosti v príjemnom rozpoložení a nastavení. Aké je to u vás? Pri čom si dokážete oddýchnuť a zrelaxovať? Čo vás napĺňa, zušľachťuje, kultivuje a dobíja vám baterky? Nakreslite, namaľujte, digitálne stvárnite. Sme zvedaví, netrpezlivo čakáme na vaše práce a nápady!

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Uzávierka súťaže

10. mája 2024

práce posielajte

fullovaruza2024@gmail.com

UPOZORNENIE

Do súťaže zaradíme iba práce riadne vyplnené podľa vzoru:

 Lightbox Image